صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 4104
عنوان مطلب کنگره اول حزب کمونيست کارگرى - درباره گزارش، پيش‌نويس برنامه، اساسنامه و قرارهاى پيشنهادى
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب
تاريخ 13730615 - 19940915
فايل پايه فايلهاى اوديو دريافت شده از رفيق مصطفى اسدپور
Kongere1-kasett-2.wav, 3, 4, 5, 6, 7A, 7B, 8A, 8B, 9A
انجام شده 2012-07-01 - استخراج، تنطيم و انتشار صحبتهاى نادر smil در ١٠ قسمت
توضيح صدا در بعضى قسمت‌ها خراب است. احتمالا در موقع ديجيتال شدن نوارها با سرعت درست نميچرخيده‌اند


Last updated: 2012-07-01