Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

پاسخ به نامه ٥٣ نفر از اعضاى حزب

شماره: ١٠٣٩
تاریخ: ١٥/١١/٩٠
موضوع: پاسخ به نامه (مورخ ٧ مهر ٦٩) ٥٣ نفر از رفقای حزبى

رفقا،

در پاسخ به نامه اخیرتان توجهتان را به نکات زیر جلب میکنم:

١- بازگشت ٩ نفر مورد نظر به حزب که از نظر عملى مضمون اصلى نامه شما را تشکیل میدهد از نظر دفتر سیاسى منتفى است. این ٩ نفر طى نامه ای به دفتر سیاسى مجددا بر فعالیت "مستقل" خود تاکید کرده اند. قاعدتا هر عضو حزب باید این را بفهمد که فعالیت مستقل از حزب یعنى عدم تابعیت از اساسنامه حزب و متعهد نبودن به مصوبات ارگانهای تشکیلاتى. این ٩ نفر همچنین علنا اعلام کرده اند که کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران را به رسمیت نمیشناسند. این یعنى خروج از حزب. بازگشت این رفقا به حزب کمونیست مانند هرکس دیگر در خارج حزب منوط به اعلام پذیرش برنامه و اساسنامه و توصیه دو معرف است. در مورد این ٩ نفر که خروج خود را از دیسیپلین حزبى علنا اعلام کرده اند، طبعا اعلام رسمى و موکد پذیرش این دیسیپلین و تعهد به اساسنامه حزب یک شرط اصلى در بررسى تقاضای عضویت شان خواهد بود. بنابراین مساله از نظر حقوقى و اساسنامه ای روشن است و با طومار و امضاء جمع کردن تغییری در آن داده نمیشود. بهرحال شما میتوانید از آن اعضای ک.م که فکر میکنید به نظر و خواست شما سمپاتى دارند بخواهید مساله را در پلنوم طرح کنند.

٢- مستقل از وضعیت حقوقى این ٩ نفر، تقاضای اخراج آنها با ذکر دلیل پس از انتشارجزوه شان در اختیار دفتر سیاسى قرار داده شد. نفس انتشار جزوه علنى بخودی خود ایرادی ندارد. اما آنچه در این جزوه گفته شده و روشى که در پیش گرفته شده در موارد متعدد ناقض اصول حزبى و کمونیستى و حتى اخلاق متعارف سیاسى است. اینکه شما رفقا اینچنین از فراز مفاد این جزوه گذشته اید و صرفا خواستار بازگشت آنها به حزب شده اید را میتوان یا به حساب عدم حساسیت سیاسى شما و یا توافقتان با مفاد آن گذاشت. این براستى جای تاسف است و از نظر ما تائیدی است بر ضرورت یکدست کردن این حزب وبالا بردن استانداردهای عضویت و تعلق حزبى افراد. این تخلفات، که از افترا زدن غیر مستند به اعضاء حزب (که شما ظاهرا خواهان پامال نشدن حقوقشان هستید) تا پرووکاسیون غیر سیاسى و انتشار اسناد درون تشکیلاتى بدون کسب اجازه از کمیته های ذیربط را در بر میگیرد، در اختیار دفتر سیاسى قرار داده شده است. نظر به اینکه این ٩ نفر راسا اعلام استقلال کرده اند، تقاضای اخراج آنها به جریان نیافتاده است. این تقاضا همراه با هر نامه و سند مربوط به این موضوع در اختیار هر ارگانى (نظیر کنگره یا پلنوم) قرار خواهد گرفت که بخواهد در آینده به این مساله رسیدگى کند.

٣- در خاتمه نامه تان گفته اید که "این روشها مانع شرکت رفقا در پروسه تدارک کنگره ٤ میشود" که میتواند به مساله آنها رسیدکى کند. ما وظیفه نداریم که هرکس را در فاصله دوکنگره بهرقیمت در حزب نگاهداریم تا بتواند به کنگره دسترسى داشته باشد. شرکت در کنگره حزب کمونیست ایران و تدارک آن جزو امتیازات اعضاء حزب کمونیست است. یعنى کسانى که قبول کرده اند در یک نظم مشترک و تحت اساسنامه حزب برای هدف مشترک کار کنند. این را فکر میکردیم میدانید.

٤- دفتر سیاسى بدلیل مسائل به مراتب مهم تری که جلوی حزب ماست و بدلیل فرعى بودن و از نظر حقوقى روشن بودن این مساله قصد ندارد بیش از این در این مورد اظهار نظر کند. ما طرق تشکیلاتى پیگیری این مساله را برای شما توضیح دادیم و قصد پلمیک با کسى را در این مورد نداریم. بنابراین از این پس د.س در پاسخ به اینگونه نامه ها و طومارها فقط رسید خواهد خواهد داد.

٥- نامه خود شما از نظر ما قابل توجه است. اولا، هیچ نوع اظهار نظری در مورد نفس جزوه ٩ نفر و مفاد آن در نامه شما نیست. این سکوت از نظر حقوقى حق شماست. اما ازنظر سیاسى یک انتخاب را نشان میدهد. مطمئنیم که این انتخاب عده بیشتری است.برای حزب کمونیست و برای همه ما بهتر است که بجای گنجاندن اختلافات سیاسى در قالب تنگ خرده گیری های تشکیلاتى، به مضمون این اختلافات بپردازید و بگذارید حزب از نظر سیاسى رشد کند. ثانیا، جملاتى نظیر اینکه "ما در طى دوره اخیر شاهد روشهایى در بخورد به اعضاء هستیم که ... با شیوه های کمونیستى و.. منافات دارد" را نمیشود همینطور غیر مستند اینجا و آنجا پرتاب کرد. دوره اخیر چیست؟ کى شروع شده؟ کدام روشها؟ کدام موردها؟ لازم است یا موارد نقض اصول را مشخصا ذکر کنید تا ما پیگیری کنیم و یا از تکرار غیر مسئولانه اینگونه فرمولها خودداری کنید. به آنکسى که "مستقل" کار میکند حرجى نیست. لابد منفعتش اینطور اقتضا میکند. اما عضو حزب کمونیست مجاز نیست اینطور غیر مستند و بى مسئولیت سخن بگوید. ثالثا، نامه شما آنقدر غیر مشخص است که میتوان از آن بعنوان یک فرم عمومى برای درخواست تجدید عضویت هرکس که بهردلیل خارج حزب قرار گرفته است استفاده کرد. مورد این ٩ نفر با کسى که حاضر نشده در یک سلول حزبى قرار بگیرد، با کسى که به رفیقش در جلسه حوزه اهانت کرده و غیره ربطى بهم ندارند. اگر به اخراج و تعلیق هر فرد مشخصى اعتراض دارید با ذکر دلیل برای ما بنویسید. اما بطورکلى با جدایى رفقا و آشنایان از حزب مخالف بودن موضع نمیشود. و بالاخره، نامه شما تصویری از تقابل "بالا و پائین" در حزب میدهد که حقیقى نیست. این را خودتان بهتر از ما میدانید. اینگونه تذکرات که "فداکاری و سخت کوشى و صمیمیت در پیشبرد اهداف و آرمانهای کمونیستى جزو مشخصات و ویژگیهای اعضاء و فعالین و پیشمرگان این حزب به شمار میرود" به رهبری همین حزب و یادآوری از دست دادن بهترین رفقا به ما، بسیار بى سلیقگى و پیشداوری میخواهد. در این حزب خطوط مختلف وجود دارند با "بالا و پائین" خودشان. گرفتن ژست دفاع از "پائین" در مقابل "بالا" هر قدر هم که بیرون ما مد باشد و یا به هر دوره ای در این حزب کاربست داشته باشد، به حزب امروز ما و این رهبری معین کاربست ندارد. جزوه این ٩ نفر و طومار شما نه در مقابل "بالا" در حزب بلکه در برابر صف وسیعى از همان اعضاء و پیشمرگان کمونیست و فداکار مورد اشاره شما که خط دیگری دارند قرار میگیرد. بنابراین توصیه میکنیم بحث های سیاسى واقعى را مطرح کنید و حزب را دچار مشغله های زائد و ساختگى نکنید.

همانطور که گفته شد اسناد مربوط به این مساله و از جمله نامه شما در اختیار پلنوم کمیته مرکزی حزب و کنگره چهارم قرار خواهد گرفت.

با درود،
از طرف دفتر سیاسى،
منصور حکمت


hekmat.public-archive.net #4082fa.html