صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3903
عنوان مطلب خط تبليغى ما در مورد سالگرد ٣٠ خرداد ٦٠
اوريژينال سی دی اسناد حزب که نزد رفيق آذر مدرسى است.
تاريخ 13790325 - 20000614
فايل پايه فايل word دريافت شده از رفيق آذر مدرسى
انجام شده 20060617 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايل html فارسى
20140703 - عکسی از متن پرینت شده که برای ارگانهای حزبی ارسال شده بوده است، از رفیق اصغر کریمی دریافت و به همین صفحه ضمیمه شد
توضيح  


Last updated: 2006-06-17 2014-07-03